Kat. A1

          

                        KURS PODSTAWOWY kat. A1 

                    - zapisać się można od 15 lat i 9 m-cy

                   - wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

                   - 30 godz.lekcyjnych teorii

                   - 20 godz. zegarowych jazd motocyklem

                   - materiały dydaktyczne w cenie

                   - możliwość spłaty ceny kursu w max. 4 ratach bez odsetek 

           Kategoria ta obejmuje motocykle do 125 cm3 poj. skokowej silnika. Aby prowadzić większe maszyny należy odbyć kurs z samej części praktycznej w wymiarze 10 godzin jazd / teoria z A1 się liczy bezterminowo / i zdać egzamin praktyczny.

Zdajesz na naszym motocyklu, na którym się uczyłeś. Podstawienie motocykla na egzamin w cenie kursu!