Kat. AM

Kategoria AM uprawnia do kierowania:                                                                                                                  *   motorowerem                                                                                                                  *   czterokołowcem lekkim

Motorower- pojazd z silnikiem o poj.do 50cm3 i prędkosci max. do 45 km/h                       Czterokołowiec lekki  - pojazd (quad ) o masie własnej do 350 kg i prędkości max. 45 km/h

Dolna granica wieku do uzyskania prawa jazdy AM to 14 lat. Kurs można rozpocząć u nas już 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat, a egzamin zdawać miesiąc przed ukończeniem tego wieku! Wymagana pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.  

U nas szkolić się będziesz na nowym motorowerze Romet Zetka 50 - dokładnie takim jakim będziesz zdawał egzamin w PORD.