Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Nawet jeżeli posiadasz bogate doświadczenie w byciu kierowcą i posiadasz kilka kategorii prawa jazdy, nie zawsze oznacza to, że możesz wykonywać pracę, jako zawodowy kierowca. OSK „Poldek" oferuje kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, który pozwala na uzyskanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień, niezbędnych do pracy jako kierowca zawodowy.

Cena kursu 1500 zł. Przy większych grupach chętnych możliwa negocjacja ceny.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla osób, które uzyskały uprawnienia w kategorii C, C1 – po 10 września 2009 roku lub D, D1 – po 10 września 2008 roku i które zdały już egzamin państwowy z Kwalifikacji Wstępnej.

Osoby, które planują uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe powinny:

  • ukończyć kwalifikację wstępną uzupełniająca, która składa się z 70 godzin zajęć (65 godzin teoretycznych oraz 5 godzin praktycznych)
  • przejść pozytywnie badania lekarskie oraz psychologiczne przed przystąpieniem do kursu lub w czasie jego trwania,
  • zdać egzamin państwowy w formie testu, który jest złożony z 10 pytań (do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).

Każdy uczestnik, który zakończy egzamin z pozytywnym wynikiem, otrzyma Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Doskonała jakość nauczania

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest przeznaczona dla kierowców, którzy w przyszłości planują zająć się zawodowo przewozem osób lub rzeczy. Szkolenie obejmuje 65 godzin lekcyjnych z zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Przed zapisaniem się na kurs każdy musi przejść obowiązkowe badania lekarskie oraz psychologiczne. Badania można zrobić także w czasie trwania kursu. Podczas kursu przekazywana jest wiedza dotyczące prawidłowego kierowania pojazdem, przepisów bezpieczeństwa, właściwości technicznych pojazdów oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy. Każde szkolenie prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowanych oraz profesjonalnych wykładowców, którzy posiadają indywidualne podejście do każdego z uczestników. Zwracają oni uwagę przede wszystkim na stan aktualnie posiadanej wiedzy, jak i potrzeby każdego z kursantów.

Nowe kwalifikacje – otwarta droga do sukcesu.

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, ma umożliwione podejście do egzaminu teoretycznego. Egzamin to test, który składa się tylko części specjalistycznej, dobieranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Jak tylko zaliczysz egzamin z pozytywnym wynikiem, otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Taki dokument ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest przystąpienie do szkolenia okresowego. Ważną kwestią jest też to, że po uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej powinieneś jak najszybciej wybrać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Twoim miejscu zamieszkania. Tam zostanie dokonany odpowiedni wpis w Twoje prawo jazdy, który potwierdzi poszerzenie zdobytych przez Ciebie uprawnień.