Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które:

  • posiadają uprawnienia w kategorii C, C1 – uzyskane po 10 września 2009 roku,
  • posiadają uprawnienia w kategorii D, D1 – uzyskane po 10 września 2008 roku,
  • zdały już egzamin państwowy z Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej.

Cena kursu: 700 zł.

Osoby, które zamierzają uzyskać nowe uprawnienia zawodowe powinny:

  • ukończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną, która składa się z 33 godzin zajęć teoretycznych oraz 2,5 godzin zajęć praktycznych.
  • przed przystąpieniem do kursu lub w czasie jego trwania przejść badania lekarskie oraz psychologiczne,
  • zdać Egzamin Państwowy, który jest w formie testu z 10 pytaniami (do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).

Każdy kursant, który zda test z wynikiem pozytywnym, otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Nowe kwalifikacje – otwarta droga do sukcesu.

Po ukończeniu szkolenia z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, masz możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego. Jest w formie testu wyboru, który składa się tylko i wyłącznie z części specjalistycznej, dobieranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Jeżeli egzamin zostanie przez Ciebie zaliczony z pozytywnym wynikiem, to otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Po jego uzyskaniu powinieneś jak najszybciej wybrać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Twoim miejscu zamieszkania. Tam zostanie dokonany odpowiedni wpis w Twoje prawo jazdy, który potwierdzi poszerzenie zdobytych przez Ciebie uprawnień. Musisz jednak pamiętać, że zdobyte przez Ciebie uprawnienia ważne będą tylko przez 5 lat. Aby nie stracić uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy, po upływie 5 lat konieczne będzie odbycie szkolenia okresowego.