Kwalifikacja wstępna

280 godzin zajęć

Co w pakiecie?

Słowo wstępu...

Marzysz o tym, żeby pracować jako kierowca? Zdobyłeś już wszystkie wymagane kategorie prawa jazdy? Musisz mieć na uwadze, że to nie jest wystarczające. Konieczne jest przejście kwalifikacji wstępnej, która zapewni zdobycie niezbędnych uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy.

Kto może zapisać się na kurs?

DLA KOGO?

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla osób, które uzyskały uprawnienia w kategorii:

zasady

ukończenie kwalifikacji wstępnej

Aby ukończyć kwalifikację wstępną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowe zakres uprawnień zawodowych należy:

Każdy kursant, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu państwowego, otrzyma Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

UPRAWNIENIA

INFORMACJE DODATKOWE

Profesjonalne i szczegółowe szkolenia.

Kwalifikacja wstępna jest przeznaczona dla tych kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem osób lub rzeczy. Szkolenie obejmuje 260 godzin lekcyjnych z zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Obowiązkowe badania lekarskie oraz psychologiczne musisz zrobić przed kursem lub w czasie jego trwania. Podczas zajęć nauczyciele przekazują uczestnikom wiedzę dotyczącą prawidłowego kierowania pojazdem, przepisów bezpieczeństwa, właściwości technicznych pojazdów oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy. Przedstawiane są również najważniejsze zasady sprawnej i prawidłowej obsługi logistyki, która ma bardzo duże znaczenie w spedycji i transporcie drogowym.

Z naszą pomocą zdobędziesz nowe, cenne kwalifikacje!

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie kwalifikacji wstępnej, ma umożliwione podejście do egzaminu teoretycznego. Egzamin to test, który składa się z części ogólnej, dla wszystkich kierowców oraz części specjalistycznej, dobieranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Jak tylko zaliczysz egzamin z pozytywnym wynikiem, otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Taki dokument ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest przystąpienie do szkolenia okresowego. Ważną kwestią jest też to, że po uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej powinieneś jak najszybciej wybrać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Twoim miejscu zamieszkania. Tam zostanie dokonany odpowiedni wpis w Twoje prawo jazdy, który potwierdzi poszerzenie zdobytych przez Ciebie uprawnień.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i rozpocznij kurs

Zapisz się na kurs przez internet

Nie trać czasu, zrób to teraz i przyjdź bezpośrednio na kurs!