Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Co w pakiecie?

Słowo wstępu...

Bycie kierowcą zawodowym to przede wszystkim pewna praca, wiążąca się również z dobrymi zarobkami. Jeśli planujesz w przyszłości zajmować się transportem osób czy też rzeczy, to musisz wiedzieć, że posiadanie tylko odpowiedniej kategorii prawa jazdy nie jest wystarczające. Niezbędne jest również przejście odpowiednich szkoleń. Jednym z nich jest kwalifikacja wstępna przyspieszona. Pozwala ona nabyć kwalifikacje osobom, które planują rozpoczęcie pracy jako kierowca zawodowy.

Kto może zapisać się na kurs?

DLA KOGO?

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które uzyskały uprawnienia w kategorii:

Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest posiadanie ukończonych:

zasady

ukończenie kwalifikacji wstępnej

Aby ukończyć kwalifikację wstępną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowe zakres uprawnień zawodowych należy:

Każdy kursant, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu państwowego, otrzyma Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

UPRAWNIENIA

INFORMACJE DODATKOWE

Szkolimy dokładnie, szczegółowo i zawsze profesjonalnie

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla tych kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem osób lub rzeczy. Szkolenie obejmuje 140 godzin lekcyjnych z zajęciami teoretycznymi oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zanim zapiszesz się na kurs lub w czasie jego trwania musisz przejść obowiązkowe badania lekarskie oraz psychologiczne. Podczas szkolenia nauczyciele przekazują uczestnikom wiedzę dotyczącą prawidłowego kierowania pojazdem, przepisów bezpieczeństwa, właściwości technicznych pojazdów oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy. Przedstawiane są również najważniejsze zasady sprawnej i prawidłowej obsługi logistyki, która ma bardzo duże znaczenie w spedycji i transporcie drogowym.

Nowe kwalifikacje – otwarta droga do sukcesu.

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie kwalifikacji wstępnej, ma umożliwione podejście do egzaminu teoretycznego. Egzamin to test, który składa się z części ogólnej, dla wszystkich kierowców oraz części specjalistycznej, dobieranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Jak tylko zaliczysz egzamin z pozytywnym wynikiem, otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Taki dokument ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest przystąpienie do szkolenia okresowego. Ważną kwestią jest też to, że po uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej powinieneś jak najszybciej wybrać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Twoim miejscu zamieszkania. Tam zostanie dokonany odpowiedni wpis w Twoje prawo jazdy, który potwierdzi poszerzenie zdobytych przez Ciebie uprawnień.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i rozpocznij kurs

Zapisz się na kurs przez internet

Nie trać czasu, zrób to teraz i przyjdź bezpośrednio na kurs!