Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Co w pakiecie?

Słowo wstępu...

Nawet jeżeli posiadasz bogate doświadczenie w byciu kierowcą i posiadasz kilka kategorii prawa jazdy, nie zawsze oznacza to, że możesz wykonywać pracę, jako zawodowy kierowca. OSK „Poldek” oferuje kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, który pozwala na uzyskanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień, niezbędnych do pracy jako kierowca zawodowy.

Kto może zapisać się na kurs?

DLA KOGO?

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które:

zasady

ukończenie kwalifikacji wstępnej

Osoby, które zamierzają uzyskać nowe uprawnienia zawodowe powinny:

Każdy kursant, który zda test z wynikiem pozytywnym, otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

UPRAWNIENIA

Nowe kwalifikacje – otwarta droga do sukcesu.

Po ukończeniu szkolenia z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, masz możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego. Jest w formie testu wyboru, który składa się tylko i wyłącznie z części specjalistycznej, dobieranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Jeżeli egzamin zostanie przez Ciebie zaliczony z pozytywnym wynikiem, to otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Po jego uzyskaniu powinieneś jak najszybciej wybrać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Twoim miejscu zamieszkania. Tam zostanie dokonany odpowiedni wpis w Twoje prawo jazdy, który potwierdzi poszerzenie zdobytych przez Ciebie uprawnień. Musisz jednak pamiętać, że zdobyte przez Ciebie uprawnienia ważne będą tylko przez 5 lat. Aby nie stracić uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy, po upływie 5 lat konieczne będzie odbycie szkolenia okresowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI i rozpocznij kurs

Zapisz się na kurs przez internet

Nie trać czasu, zrób to teraz i przyjdź bezpośrednio na kurs!